Nowy etap analizy bezpieczeństwa kremu to ocena stron gotowego produktu, szczególnie jakości mikrobiologicznej, trwałości materiału oraz trafności dermatologiczne, oraz oraz skuteczności, jeśli wjeżdża na bezpieczeństwo fluidu (np. w losu kosmetyków monitorujących poprzez słońcem)….